Дан Шулцер говори за стартирането на платформата GoSpaces

дан шхулцер тийзър