Dan Schultzer parla sobre el llançament de la plataforma GoSpaces

dan schultzer teaser